Arkiv

Oktober-opdatering om ørredernes vandring i Roskilde Fjord: 

Der blev mærket ørreder midt i december 2017 og midt i januar 2018. Alle ørreder blev fanget i Langvad Å, mærket med en transmitter og genudsat i Langvad Å. Man kan se mærkningen ved at klikke her. 
Siden mærkningen af ørrederne har vi registreret ørredernes vandringer med lytteposter mange steder i Roskilde

Fjord. Der er opsat lytteposter: 
1) i Kattinge Vig 2) på vest-siden af Eskildsø 3) på øst-siden af Eskildsø 4) ved Tandstumperne ved Frederikssund 5) ved Dyrnæsrenden 
Se kort herunder. 
Lytteposterne består af en bøje, der fastholdes på havbunden med et reb og et anker.
Lytteposterne registrerer mærkede ørreder, der er inden for en radius på 300-500 m. Hver mærket ørred har sit eget nummer, som lytteposten registrerer. Nummeret svarer til fiskens CPR-nummer.
Cirkler viser placering af lytteposter ved Dyrnæsrenden og Tandstumperne ved Frederikssund.
Cirkler viser  placering af  lytteposter ved Eskildsø og i Kattinge Vig.
Hvad skete der med ørrederne 2047 og 2050?  
Som I måske husker, så beskrev vi ørrederne med numrene 2047 og 2050 i vores opdatering fra april 2018. Vi har fulgt de to ørreder lige siden – og vi har nu en meget bedre forståelse af fiskenes adfærd, end vi havde tilbage i foråret. I det følgende beskriver jeg, hvad de to fisk har foretaget sig indtil videre. 

Ørred 2047: Da ørred 2047 blev mærket vejede den 1620 gram og var 53 cm lang. Der er tale om en hun-fisk, der blev mærket den 11. januar 2018. Fisken blev udsat i Langvad Å samme dag om eftermiddagen. Der er et billede af ørred 2047 på næste side.  
Historien om ørred 2047  
Den 16. januar kl. 13:34 dukkede ørred 2047 op der, hvor Kattinge  Vig er forbundet med resten af Roskilde Fjord. Fiskens temperatur  var 2,2 grader. Fisken forlod ikke Kattinge Vig, men opholdt sig  omkring midten af vigen indtil den 19. januar kl. 04:51, hvor fisken  svømmede til den mere vestlige del af Kattinge Vig. Temperaturen var 1,75 grader. Fisken opholdt sig i den vestlige del indtil den        
Ørred 2047. Størrelse: 53 cm og 1620 g.
Historien om ørred 2047 
 4. marts kl. 07:40, hvor fisken igen dukkede op i den mere centrale del af Kattinge Vig. Temperaturen var 0,34 grader. Fisken svømmede tilbage til den vestlige del af Kattinge Vig den 8. marts kl. 12:56, hvor den opholdt sig indtil den 5. april kl. 19:01. På det tidspunkt dukkede den igen op i området, hvor Kattinge Vig er forbundet med resten af Roskilde Fjord. Temperaturen var 4,89 grader. Denne gang valgte fisken at forlade Kattinge Vig, hvilket skete 50 minutter senere (kl. 19:51). Temperaturen var 4,6 grader. Herefter svømmede fisken nordpå og dukkede op den 6. april kl. 14:15 på den østlige side af Eskildsø (se kort ovenfor). Temperaturen var 5,2 grader. Fisken var i området indtil den 11. april kl. 18:41, hvor temperaturen var 9,1 grader. Den 17. april kl. 06:18 dukkede fisken op på den vestlige side af Eskildsø, hvor temperaturen var 10,1 grader. Fisken opholdt sig i området indtil den 26. april kl. 07:24. Herefter svømmede fisken nordpå til Tandstumperne ved Frederikssund, hvor der er lytteposter. Se kort ovenfor.                                                                                              
Historien om ørred 2047 
Temperaturen var 11,95 grader, da fisken svømmede nordpå fra området på den vestlige side af Eskildsø og imod Frederikssund.  Den 7. maj kl. 02:06 dukkede fisken op ved Frederikssund ved en  temperatur på 15,1 grader. Fisken forlod Frederikssund kl. 04:31  samme nat og forsatte nordpå. Den nåede frem til Dyrnæsrenden  (se kort ovenfor) samme dag (7. maj) kl. 09:58. Turen mellem  Frederikssund og Dyrnæsrenden tog derfor omkring 5,5 timer. Turen  er cirka 8 km. Temperaturen ved ankomsten til Dyrnæsrenden var  14,92 grader. Fisken var i området indtil kl. 11:11, hvor den  svømmede videre nordpå. Vi har ikke hørt mere til ørred 2047 efter  den forlod området ved Dyrnæsrenden. 
Peter Henriksen fra Fishing Zealand har analyseret skælprøver fra ørred 2047. Fisken var omkring 18 cm, da den trak ud i fjorden som smolt. Efter ét år i havet var fisken vokset til ca. 35 cm. Et halvt år  senere var den 53 cm, da den vandrede op i Langvad Å. 

Ørred 2050: Da ørred 2050 blev mærket vejede den 1080 gram og var 46 cm lang. Der er tale om en hun-fisk, der blev mærket den 11. januar 2018. Fisken kan ses herover. Kort efter genudsætningen i Langvad Å svømmede ørred 2050 en del rundt. På næste side fremgår tiderne. 
Historien om ørred 2050 
Ørred 2050. Størrelse: 46 cm og 1080 g.
Tiderne for ørred 2050:     Dato:  Tidspunkt: Temperatur: Forlod Kattinge Vig:  2018-01-12  21:41:19 2,5° Ankom ved Eskildsø Vest:  2018-01-13  01:03:02 1,9° Forlod Eskildsø Vest:        2018-01-13  01:14:25 1,9° Ankom ved Eskildsø Øst:    2018-01-13  03:25:14 1,9° Forlod Eskildsø Øst:         2018-01-13  03:38:31 2,1° Retur i Kattinge Vig  2018-01-13  16:59:30 2,2° 
Herefter har ørred 2050 ikke forladt Kattinge Vig. Fisken har opholdt sig mange steder i Kattinge Vig, men har især opholdt sig i lange perioder i vigens vestlige del. Her var fisken bl.a. natten mellem den 27. og 28. juli, hvor fisken oplevede temperaturer på 25,8 grader. Efter alt at dømme er ørred 2050 fortsat i Kattinge Vig og forventes at vandre op i Langvad Å senere i år.   
Historien om ørred 2050 
Peter Henriksen fra Fishing Zealand har analyseret skælprøver fra ørred 2050. Fisken var cirka 15 cm lang, da den udvandrede fra åen. Efter ét år i saltvand var den cirka 29 cm. Et halvt år senere var fisken 46 cm lang, da vi mærkede den med en transmitter.  Historien om ørred 2050 
Vi leder stadig efter én lyttepost ved Dyrnæsrenden
Der er stadig én lyttepost ved Dyrnæsrenden, som vi ikke kan finde. Hydrofonen er bundet fast til et anker, og begge dele ligger sandsynligvis stadig på fjordbunden (se billeder på næste side). Vi er meget interesserede i at få både anker og hydrofon tilbage, men indtil videre har vi ikke haft held med at bjærge udstyret. Vi har følgende GPS-koordinater på den manglende lyttepost ved Dyrnæsrenden: 
N55°54.071  Ø12°01.939 N55°54.070  Ø12°01.950 
Hvis du har mulighed for at snorkle eller dykke efter hydrofon og anker ved Dyrnæsrenden, er du meget velkommen til at kontakte Jon C. Svendsen på tlf. 93 51 16 63 / 22 81 65 45.
Vi leder stadig efter én lyttepost ved Dyrnæsrenden
Hydrofon der lytter efter mærkede havørreder. Hydrofonen er bundet fast til et anker, der ligger på fjordbunden ved Dyrnæsrenden.
Hvad gør jeg, hvis jeg fanger en mærket fisk? 
Hvis du fanger en mærket fisk, er det vigtigt, at du indrapporterer fangsten til Uffe Clemmensen fra ROLK: Email: uc@uc-consult.dk. Telefon: 40 53 27 75. 
Man kan også indrapportere fangsten direkte til DTU Aqua ved at klikke her. 
Hvor kan jeg finde mere information om DTU Aquas arbejde? Der er yderligere information om DTU Aquas projekter via disse links: 
1) Film-sekvenser om rev-undersøgelser ved Sønderborg 
2) En film om et rev-projekt ved Sønderborg 
3) Researchgate 
4) Twitter 
5) Fiskepleje 
6) DTU Aqua 
7) Personlig side på DTU Aqua