Bliv medlem

Frederikssund Fritidsfisker Forening
Navn:
Adresse:
____
________________________________________________________
mobiltelefon:__________________
Fødselsdato:_________________________
Fisketegn nr.:
_____________________ mailadresse:_______________________@_______________
Ønsker d. _______________________
medlemskab og
optagelse på venteliste til:
Svajplads:__ Pæleplads:__ Broplads:__Redss
kabskur:__ Redskabscontainer:___
(sæt X)
Ansøgning om bådplads/skurforudsætter et aktiv medlemskab af foreningen og § 2 i vedtægterne
Modtaget af bestyrelsen
d.
————–
Bestyrelsesmedlems
underskrift:
——————-Klip——————————————————————————————————
Klip
Frederikssund Fritidsfisker
Forening
Undertegnede bestyrelsesmedlem kvitterer hermed for modtagelse af
m e d l e m s k a b o g
ansøgning
Navn:
—————-
om optagelse på ventelistetil:
Ansøgning om bådplads/skur
forudsætter et aktiv medlemskab af foreningen og § 2 i vedtægterne
Svajplads:__ Pæleplads:__ Broplads:__ Redsskabskur:__ Redskabscontainer:___(sæt X)
Dato:
Bestyrelsesmedlems
underskrift:
————
i egen interesse er det vigtigt, at du gemmer denne kvittering, som er dit bevis for,
at du er optaget på venteliste
Top