Kontaktpersoner

Vil du i kontakt med Frederikssund Fritidsfiskerforening, så ring eller send en email til en af nedenstående personer: 

Formand: Bjarne Opprud

opprud@live.dk / 24499888

Kasserer: Heidi Dahlstrøm

backerjuel@hotmail.com / 22239219

Bestyrelsesmedlem: Ib Finn Petersen (med ansvar for bådpladser)

ibfinnpetersen@gmail.com / 20126395

Bestyrelsesmedlem: Nicky Turunen

nickyturunen@gmail.com / 30661460

Bestyrelsesmedlem: Stig Laustsen (med ansvar for skure og redskabsrum m.m.)

lausten@post9.tele.dk / 42193284

Suppleanter:

Jes Hansen 

faha@webspeed.com / 31500370

Kim Dick (kontaktperson vedr. udlejning af fælleshus)

kdgulvslibning@gmail.com / 28922402

Ansvarlig for hjemmesiden:

Nikita Turunen

turunen1997@gmail.com