Kontaktpersoner

Formand: Bjarne Opprud

opprud@live.dk / 24499888

Kasserer: Stig Laustsen (med ansvar for udlån af fælleshus)

laustsen@post9.tele.dk / 42193284

Bestyrelsesmedlem: Ib Finn Petersen (med ansvar for bådpladser)

ibfinnpetersen@gmail.com / 20126395

Bestyrelsesmedlem: Nicky Turunen (med ansvar for containere, skure og redskabsrum)

nickyturunen@gmail.com / 30661460

Bestyrelsesmedlem: Peter Jesper Bangsholt

beritikjaerjensen@gmail.com / 20192576

Suppleant: Nikita Turunen (med ansvar for hjemmeside)

turunen1997@gmail.com