Kontaktpersoner

Vil du i kontakt med Frederikssund Fritidsfiskerforening, så ring eller send en e-mail til en af nedenstående personer: 

Formand: Bjarne Opprud

Mail: opprud@live.dk 

Tlf.nr: 24499888

Kasserer: Stig Laustsen (med ansvar for leje af fælleshus)

Mail: laustsen@post9.tele.dk

Tlf.nr: 42193284

Bestyrelsesmedlem: Ib Finn Petersen (med ansvar for bådpladser)

Mail: ibfinnpetersen@gmail.com

Tlf.nr: 20126395

Bestyrelsesmedlem: Nicky Turunen (med ansvar for skure og redskabsrum m.m.)

Mail: nickyturunen@gmail.com 

Tlf.nr: 30661460

Bestyrelsesmedlem: Peter Jesper Bangsholt

Tlf.nr: 20192576

Suppleant: Nikita Turunen (med ansvar for hjemmeside)

Mail: turunen1997@gmail.com

Suppleant: Ole Sommerfeldt Andersen

Mail: oleandersen51@gmail.com

Tlf.nr: 28879999