Takstblad 2024

Kontingent:

Aktiv + DAFF (1): 575,- kr

Familie + DAFF (1): 515,- kr

FFF: 240,- kr

Støttemedlem: 125,- kr

Bådplads:

Broplads: 575,- kr

Pæleplads: 375,- kr

Svajplads: 175,- kr

Arealleje (skurplads): 36,- kr/m2

Redskabsrum: 250,- kr

Container: 100,- kr

Elforbrug i skur: 3,60 kr/kwh

Brandforsikring:

Skur: 330,- kr

Redskabsrum: 100,- kr

Vand (brug af flåsted) (2): 60,- kr                                

Bemærkning:

(1) Incl. Kollektiv ulykkesforsikring: se betingelser på https://danskefritidsfiskere.dk/4493-2/

(2) Betales af alle medlemmer, på nær støttemedlemmer.