Forside

Frederikssund Fritidsfiskerforening

 

Invitation

 Søndag den 28.november kl. 10.00

 Traditionen tro afholdes den årlige julehygge og -lotteri for medlemmer

og familie med gløgg og æbleskiver.

 Gløgg og æbleskiver fra kl. 10 og lotteri fra kl. 1030

 Arrangementet afholdes i fælleshuset.

 Invitationen er med forbehold for evt. COVID-19 restriktioner.

 Venlig hilsen

 Bestyrelsen

 

Lørdag den 9.oktober 2021

er det tid til hygge og oprydning.

 

Kl. 0830 Vi mødes til morgenmad i fælleshuset

Opgaver der trænger sig på er:

 • Reparation af pæle i hegn til vores naboer på Sydkajen
 • Opsamling langs stranden
 • Græsslåning/Græstrimmer

Foreningen er giver en øl/vand midt på formiddagen.

Ved frokosttid (ca. 1200) fremtrylles et eller andet måske pølser.

Vel mødt

Bestyrelsen

NB! Hvis du er i besiddelse af en græstrimmer eller en spade, må du gerne tage den med.

 

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.00 – 22.00 på Færgelundens Motel & kursuscenter, Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret stegt flæsk med persillesovs + 1stor øl/vand mod betaling. Det koster kr. 100,00, som skal afleveres og forudbetales til Kurt Norup Jørgensen skur 11 på havnen efter kl. 13.00.

Sidste tilmelding og betaling er 7. juni 2021.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for året 2020 og budgetforslag 2022
 4. Bestyrelsens forslag
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:

Kasserer                             2 år (Heidi)

Bestyrelsesmedlem          2 år (Ib)

Suppleant                           2 år (Mette)

Bilagskontrollant              1 år (Christian)

 1. Eventuelt

 

 

Lidt info:

Desværre må generalforsamlingen i foreningen udsættes indtil videre. Generalforsamlingen vil blive afholdt snarest, efter Covid-19 restriktioner gør det muligt.

 

Broen/pæle

Havnen er som helhed ved at være lidt slidt, men værst er pæleormenes hærgen af fortøjringspælene.

Michael, Kurt og Frede har holdt møde med kommunen.

Det er aftalt at Kommunen:

 • Iværksætter en undersøgelse af pælenes tilstand – ultralydsscanning
 • Brodelen som er gået fra fjernes af sikkerhedsmæssige hensyn
 • Tre pæle udskiftes snarest
 • Herefter udarbejdes forslag til renovering af havnen (pæle, broer og bolværk). Hvorefter der vil blive indstillet til byrådet om bevilling til projektet.

Senest info er, at Kommunen har iværksat tilstandsvurdering af havnen.

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen i Frederikssund Fritidsfiskerforening ønsker alle en glædelig Jul og alt godt i det nye år.

Desværre må vi også aflyse julehygge den 6. december pga. COVID-19. Men vi ser frem til det nye år og håber, at der kommer styr på COVID-19, så det igen bliver muligt at afholde aktiviteter.

 

Mange julehilsner

Bestyrelsen

 

Slaget om Frederikssund

Det er forår og højsæson for generalforsamlinger – ikke kun hos fritidsfiskerne.   Ofte er det et pligtmøde, men sådan behøver det ikke at være. Det vender vi tilbage til. Der blev lagt ud med en række gode informationer omkring skrubbeprojektet i Roskilde Fjord.   Det var tydeligt, at selv om der var en del, der havde været aktive i det nyeste projekt, var der bestemt en del nye ting, som Mads Christoffersen fra DTU kunne komme op med.   Mads fortalte om resultaterne, men appellerede også til at flere vil hjælpe til, når de til efteråret – formentlig oktober – forhåbentlig skal i gang med endnu et projekt for at udvide vidensbasen. Det er bl.a. DTUs dataindsamling, der ligger til grund for visse ministerielle afgørelser. Der er i øvrigt findeløn til fiskerne, som får markerede fisk i nettet eller på krogen, fordi data om fangested, vægt, størrelse med mere skal bruges i kortlægningen.   Mads Christoffersen bad også de lokale fritidsfiskere om at holde øje med de hydrofoner, som er ret kostbare, og af og til forsvinder der nogle. Du kan læse mere om dette på side 27 – for der skal jo også være plads til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen startede med et minuts stilhed for at ære de 4 medlemmer, der var døde siden sidste generalforsamling. Efter valg af dirigent overgik ordet til formand Frede Damsø. Han kunne berette om, at det havde været et godt åleår i år, mens det havde været mere begrænset med skrubberne, som ellers har været et hit i Roskilde Fjord.   Frede Damsø kunne også berette om et forholdsvis stabilt medlemstal omkring de 100, selv om det var en stor opgave at holde medlemstallet fra tilbagegang.   Et andet trist tema var tyverier, som foreningens medlemmer havde været udsat for 6 gange i det forgangne år.   I den positive retning var udsætning af 6.000 ål i 2019, hvilket var i Roskilde Fjord.   Et rigtig godt tegn på en aktiv klub kunne også læses på antallet af deltagere i generalforsamlingen. Der var 30 stemmeberettigede og i alt ca. 40, idet fruerne også var mødt op i dagens anledning.

Sund økonomi Ofte kan penge splitte en klub, men kassereren fremlagde både et regnskab med overskud og en egenkapital på den gode side af en kvart million. Det er ganske godt.

Budgettet for 2021 var pessimistisk – og viste et underskud på ca. 16.000 kr. Forklaringen skal ses i, at foreningen skal fejre sit 25 års jubilæum, og det var der naturligvis sat penge af til.

Ikke noget kedeligt valg Formand Frede Damsø blev genvalgt med applaus, men da det gjaldt en erstatning for bestyrelsesmedlemmet Peter Bo Jensen, kom der gang i valghandlingen. Peter Bo Jensen ønskede ikke genvalg.   Bestyrelsen havde et forslag om at Michael Norup Jørgensen kunne overtage posten, men så let gik det ikke. 3 andre kandidater stillede op og så måtte der skriftlig afstemning til. Bestyrelsens kandidat fik dog flere stemmer end de to næste tilsammen. Henrik Jensen var også på valg og modtog genvalg, men også her måtte der skriftlig afstemning til. Henrik løb med mandatet – med tre gange så mange stemmer, som den nærmeste konkurrent.   Også da Susann, suppleanten, skulle erstattes, måtte der igen kampvalg til, og Kurt Norup Jørgensen løb med pladsen.   Under eventuelt var der desuden voldsomme ordudvekslinger, men det viser en klub, som er fuld af liv og virkelyst.

Billede og tekst af Carsten Andersen

Artiklen fra bladet Danske Fritidsfiskere

 

Indkaldelse til

 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 18.00 – 22.00 i ”Den gamle stationsbygning” ved stationsparken, 3600 Fr.sund. Parkering skal ske foran bygningen eller ved lægerne på den anden side af vejen.

 

Der vil blive serveret en let anretning + 1 øl/vand efter generalforsamlingen mod betaling. Det koster kr. 50,00, som skal afleveres og forudbetales til Kurt Norup Jørgensen skur 11 på havnen efter kl. 13.00.

Sidste tilmelding og betaling er 1/3 2020.

 

Dagsorden:

 

Mads Christoffersen fra DTU Aqua vil holde et oplæg omkring skrubbers vandring og livet i Roskilde Fjord, inden generalforsamlingen starter. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for året 2019 og budgetforslag 2021
 4. Bestyrelsens forslag
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:

Formand                             2 år (Frede, modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem             2 år (Peter Bo, modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem             2 år (Henrik, modtager genvalg)

Suppleant                           2 år (Susann, modtager ikke genvalg)

Bilagskontrollant                1 år (Christian)

 

Eventuelt

 

Stor succes med Fiskeklappedage

Omkring 400 børn fra 12 institutioner i Frederikssund Kommune besøgte Fiskeklappedage den 20. og 21. august. Arrangementet var begunstiget med godt vejr – sommerdage hvor det ikke var en katastrofe at blive lidt våd. Garvede hjælpere og et par nye sørgede for smagsprøver, som størstedelen af børnene syntes godt om. Specielt smagen af ål overraskede mange og var der lidt tvivl om hvordan man greb det an tilbød Erling kyndig vejledning i hvordan man bed af en stegt ål. Besøget sluttede med en is og Juice til alle.

Hornfiskekonkurrence lørdag den 4. maj 2019

Resultater:

Junior

 1. Victor vinder med en hornfisk på 434 g
 2. Felix blev nr. to med en hornfisk på 300 g

Senior

 1. Søren vinder med en hornfisk på 272 g
 2. Tom blev nr. to med en hornfisk på236 g

Det blev en fin dag, men lidt flere fisk på krogen  havde gjort dagen endnu bedre . Der var 10 deltagere i alt der trodsede den lidt kolde morgenstund.

 

Stor tilslutning til årets julehygge.

Mange havde fundet vej til fælleshuset, hvor duften af gløgg og æbleskiver mødte næsen allerede på parkeringspladsen. Efter at klapstolene var fundet frem og den første gløgg fortæret, var tiden kommet til at købe lotteri. Købelysten var stor, og der var kamp om de mange flotte gevinster, som ænder, vin, skrabelodder, chokolade og julegodter. Så et par timer gik hurtig med snak og gode historier.

God jul og godt Nytår

Julen 2018

Jul 2018