Vores historie

Nordkajen (første plads)

Området omkring og på Nordkajen, har for mange år siden, været tiltænkt til og benyttet af lystsejlerne med faste bådpladser i Frederikssund Kommune og gæstesejlere.

Fiskerne, som enten har haft fiskeri som (bi) erhverv eller bare fritids-fiskeri, har på dette tidspunkt enten ligget på svaj langs kysten eller fra et sted, hvor de kunne sætte deres både i vand. Fiskernes garn, ruser og andre fangstredskaber, blev typisk ordnet og klargjort i bådene.

I 1960 lykkedes det Christian Jørgensen (far til Bent og Erik Jørgensen), at få bygget og opsat det allerførste fiskerhus/skur på Nordkajen, som erhvervsfisker. Erik Jørgensen fik i løbet af kort tid, bygget og opsat hus nr. 2, som bi – og erhvervsfisker. Derefter fulgte Svend Rasmussen og Svend Aage Rasmussen med hhv. hus nr. 3 og 4, begge som erhvervsfiskere.

Pladsen fyldtes derefter stille og roligt op med huse og skure, hvor b.la. Svend Madsen, Viggo Barbryst, Kaj Orø, Thorkild Rasmussen, Dagmars Jens + Guns og Klods-Hans rykkede ind. På havnen var der plads til alt slags fiskeri (erhverv, bi og fritid) og inden længe, var pladsen fyldt helt op.

I 1996 melder Frederikssund kommune ud, at man ønsker at bruge området og dermed pladsen, til boligbyggeri. Det er i denne forbindelse, at nogle raske fyre tager affære, taler sammen og beslutter sig for at oprette og stifte foreningen ”Frederikssund Fritidsfisker Forening” – FFFF. Dog havde ingen af disse personer stiftet bekendtskab med oprettelse af foreninger før og ingen af dem anede, hvordan man bl.a. oprettede vedtægterne. Men kreativiteten fejlede bestemt ikke noget og man besluttede simpelthen at låne/kopiere dele af Brevdue-foreningens vedtægter. Det sidste bump på vejen var ryddet og foreningen så dagens lys d. 5. august 1996.

Foreningen blev stiftet af Johan Hansen, Bent Jørgensen, Ole Friis, Vagn Dahlstrøm, Ejvind Kristiansen, Peter J. Bangsholt og Torben Rasmussen (som også blev foreningens første formand).

I 1998 meddeles det fra kommunens side, at hele området skal ryddes og erstattes af boliger (nuværende bebyggelse – Nordkajen og Restaurant Toldboden). Eftersom der nu var blevet dannet en forening, så var kommunen nødsaget til at finde en løsning ift. ny placering. Kommunen tilbød foreningen en midlertidig placering på det daværende Stenværksvej, for max. 5 år, hvilket foreningen fandt rimelig.

Stenværksvej (anden plads)

Aftalen om den nye placering accepteres af foreningen og i efteråret 1998, gør alle hus og skur-ejere sig klar til flytning. Denne gennemføres over flere dage og indebærer selvfølgelig, at de 10 – 12 skure bliver flyttet med kraner og lastbiler, mens bådene kun skal ud på en mindre sejltur, rundt om Tippen.

Altså, næsten alle både.

Alle havnens tilhørende katte, fik vi også med os. Dagmars Jens fyldte en stor trækvogn med en masse affaldsfisk og trak denne stille og roligt, hele vejen fra Nordkajen til Stenværksvej. Kattene fulgte med i en lang karavane og faldt hurtigt til ro, på den nye adresse.

Som noget nyt, fik man ved indmeldelse i foreningen udleveret et fint ”Velkomstbrev” og et kort med medlemsnummer. Dette fine medlemskort, var tegnet af Benny Holm (Benny Bom–stærk).

Den nye midlertidige placering på Stenværksvej (nuværende Enghusene) betød nu, at der skulle stables en helt ny ”by” sammen. Stort set alle aktive medlemmer kom på banen og hjalp med diverse opgaver, hvilket netop var afgørende for, at man hurtigt og effektivt fik skabt en ny ”havn”, med dertilhørende miljø og fiskeri.

At der kan være sammenhold i foreningen, blev også bekræftet efter ”December-stormen” i 1999. Her havde Danmarkshistoriens værste storm nogensinde, bl.a. revet taget af fælleshuset (og nogle andres huse). Men takket være en masse frivillige personer og et godt samarbejde, lykkedes det at få repareret skaderne, så Fælleshuset fortsat kunne bestå (nuværende) og foreningen kunne gå stille og roligt ind i et nyt årtusinde.

De næste 4 – 5 år, voksede antallet af medlemmer og huse. Mange viste interesse for fiskeriet og der var altid nogen at ”tage en sludder med”.

D. 28. maj 2003 (4½ år efter flytningen) meddeler kommunen, at den nye og definitivt sidste placering på matr. Nr. 49 m, Frederikssund Bygrunde, umiddelbart øst for Tippen, ville blive klargjort til foreningen og at en tilflytning kunne påbegyndes i oktober 2003.

Sydkajen (tredje plads)

I december 2003, igangsættes en ny flytning af huse, skure og remedier, selvom det kun drejede sig om små 100 – 150 meter. Flytningen havde været planlagt til oktober 2003, men var blevet forsinket. Igen kom kraner og lastbiler fra vognmand Lars Jensen på hårdt arbejde, da der denne gang var dobbelt så mange huse, end ved første flytning i 1998 og det krævede selvfølgelig lidt mere timing og planlægning. Men igen viste det sig, at med sammenhold, knofedt og frivillig arbejdskraft, kan man nå rigtig langt. Fra den tomme og grusbelagte grund, til alle smukke røde huse der stod på en snorlige række, gik der kun få måneder.

Den nuværende ”havn” havde fået sin endelige placering og herfra gik det kun fremad. Husene blev fyldt op med kompagniskaber og der blev fisket som aldrig før. Der var en social aktivitet på kryds og tværs af alle huse og en masse sociale arrangementer, som virkelig gjorde ”havnen” til et attraktivt sted at være. Der kom børn, unge og seniorer (familie eller fra byen) og der var liv på havnen.

I løbet af de mange år, har der været et væld af arrangementer fra foreningens side, målrettet medlemmerne, men også ift. beboerne i byen. Der har bl.a. været holdt årlige sommerfester, solgt lodsedler med stort overskud til foreningen, Sankthansbål og sang, Hornfisk-konkurrencer, fælles oprydningsdage forår og efterår, julehygge, sommer-sejladser, flaghejsning, åleudsætninger, deltagelse i Frederikssund for fulde sejl og i indvielsen af kanalen i Frederikssund Havn, men ikke mindst det voldsomt populære ”KLAP EN FISK” arrangement, hvor børn fra byens børnehaver og skoler kommer forbi til en spændende dag, med en kæmpe oplevelse i bagagen.

I dag har vores ”havn” altså ligget på sin nuværende placering i 18 år, til december 2022, i 19 år. Foreningen havde 25-års fødselsdag i 2021 og uden kommunens velvilje og flotte samarbejde havde vi måske ikke været her i dag.

Følgende personer har besiddet formandsposten igennem tiden: 

– Bjarne Opprud (2022 –

– Frede Damsø (2018 – 2022)

– Michael Norup Jørgensen (2016 – 2018)

– Jørgen Junker (2014 – 2016)

– Hardy Pedersen (2012 – 2014)

– Peter Bo Jensen (2010 – 2012)

– Johan Hansen (2007 – 2010)

– Jens Sydney Jensen (2005 – 2007)

– Johan Hansen (2001 – 2005)

– Bent Jørgensen (2000 – 2001)

– Torben Rasmussen (1996 – 2000)