Udlån af fælleshus

  • Hvis du ønsker at leje fælleshuset kontaktes Kim.
  • Når fælleshuset bookes, indbetales depositum. Først når depositum er indbetalt er lejeaftalen gældende.
  • Når lejeaftalen er udfyldt, formidler Kim en kopi til kassereren.
  • Praktiske ting ifm. leje af fælleshuset, aftales med Kim.
  • Når lejemålet er slut, rengøring fundet i orden og der ikke er konstateret defekter/mangler, meddeler Kim kassereren, at depositummet kan tilbagebetales.
  • Ved alle planlagte aktiviteter som foreningen afholder, kan fælleshuset ikke udlejes til andre.

Priser for leje af fælleshuset:

  • Pris for medlemmer kr. 300,-
  • Pris for ikke medlemmer kr. 500,-