Støttemuligheder

Støttemuligheder for Dansk Amatørfiskerforenings lokale foreningers friluftsaktiviteter Formålet med lokaltilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv er at fremme lokalt friluftsliv og naturforståelse
gennem frivilligt engagement.

Der gives primært støtte til materialeudgifter. Fortæring og transport støttes ikke. Eksempler på aktiviteter der kan støttes:
Ÿ
Fremme naturforståelsen


f.eks. standere og plancher med oplysninger om den lokale natur, overnatningstelte, håndbøger og
materialer til etablering af mobile aktivitetskasser/emnekasser

Udstyr (net, akvarier, sigter m.m.) som kan bruges til at fremvise dyre- og plantelivet
Ÿ
Etablering af faciliteter der forbedrer vilkårene for det lokale friluftsliv

f.eks. etablering af offentlig tilgængelige flydebroer, bådebroer (der dækker flere formål end
fritidsfiskeri), samt etablering af udendørsanlæg til flersidig brug (f.eks. bålhuse, shelters, bål- og
lejrpladser og beplantning), gerne i samarbejde med andre lokale foreninger.
Ÿ
Oplysning om foreningens udadrettede aktiviteter i lokalområdet

f.eks. udgifter til tryk af foldere, plakater og andet skriftligt materiale.
Eksempler på arrangementer, hvor oplysningsmaterialet kan anvendes:
– Havnearrangementer (evt. sammen med andre foreninger)
– Lokale ”Naturens Dag” arrangementer
– Blå Flag-arrangementer i samarbejde med kommunen m.m.
– Foreningens arrangementer for børnehaver og skoleklasser, herunder tilbud i forbindelse med
skolereformen.
Der ydes ikke støtte til foreningens normale drift/aktiviteter, investering i fast ejendom, lokaleleje eller
personligt udstyr.
Der kan søges om støtte til små og store projekter.
Aktiviteter der primært sigter mod foreningens egne medlemmer kan støttes med op til 50 % af
materialeudgifterne.
Udadrettede aktiviteter der særligt tilgodeser andre end foreningens medlemmer kan støttes med op til 75
% af materialeudgifterne.
Tilskudsadministrationen er til rådighed for sparring på idéer og projekter, samt hjælp til udfyldelse af
ansøgningsskema.

Kontakt:
tips@friluftsraadet.dk
eller 33 79 00 79 (tryk 2)